Müalicə üsulları

Hialourun turşusu inyeksiyası

Degenerativ artroz (xalq arasında kalsifikasiya adlanır) oynaqlarda qığırdaq toxumasının aşınması nəticəsində yaranan xroniki xəstəlikdir. Degenerativ artroz bədənin bütün oynaqlarını, xüsusən də diz və kalça oynaqlarına təsir edə bilər. Artıq çəki degenerativ artrozun inkişafında ən vacib amillərdən biridir. Degenerativ artroz nəticəsində oynaqlarda ağrı, şişlik və hərəkətin məhdudlaşdırılması inkişaf edir ki, bu da proqressiv şəkildə irəliləyir və gündəlik görüləcək işlərin qarşısını alaraq xəstənin həyat keyfiyyətini pozur.

Degenerativ artrozlu oynaqlarda ən vacib problem qığırdaq toxumasının özünü bərpa etmə gücünün kifayət qədər olmaması və artrozla əlaqəli zədələri bərpa edə bilməməsidir. Bunun əsas səbəbi qığırdaq toxumasının yalnız 2-5%-nin qığırdaq əmələ gətirən hüceyrələrdən ibarət olmasıdır. Qığırdaq toxumasını əmələ gətirən qığırdaq hüceyrələrinin sayı digər toxumalarla müqayisədə olduqca azdır. Buna görə də, degenerativ artroz olan oynaqlarda qığırdaq hüceyrələrinin çoxalması üçün xarici əlavə lazımdır.

İnsan orqanizmində təbii olaraq olan hialuron turşusu adlı bioloji maddə oynaq mayesində çox olur. Hialouron turşusunun oynaqlarda iki mühüm funksiyası vardır.Bu funksiyalardan birincisi oynaq mayesinin yağlılığını artırmaqdır. Beləliklə, oynaq hərəkətləri zamanı qığırdaq səthləri ilişmədən asanlıqla hərəkət edir. İkinci funksiyası qığırdaq hüceyrələrinə qığırdaq toxumasının əmələ gəlməsinə kömək etməkdir, hialuron turşusu oynaq qığırdaqının əsas bünövrələrindən biridir. Ancaq insanlar yaşlandıqca, hialouron turşusunun molekulyar quruluşuna görə keyfiyyət və funksiyalarını yerinə yetirmək qabiliyyəti azalır. Bu degenerativ artrozun inkişafında ən vacib amillərdən biridir.

Son illərdə biotexnologiyanın inkişafı nəticəsində hialouron turşusunu düzgün molekulyar quruluşda istehsal etmək mümkün olmuşdur. Bu hialouron turşusu preparatlarının oynaqdaxili yeridilməsi xüsusilə dizlərdə erkən və orta mərhələ degenerativ artrozu olan xəstələrdə həm oynaqda qığırdaq səthlərini örtərək sürtkülüyünü artırmaqla, həm də qığırdaq tərəfindən qığırdaq istehsalını artırmaqla əhəmiyyətli faydalar təmin edir. Faydasını artırmaq və xəstələrin uzun müddət ağrısız yaşamasını təmin etmək üçün bu inyeksiya müəyyən aralıqlarla təkrarlana bilər.

Diz oynağına hialouron turşusu inyeksiyaları bir həkim tərəfindən edilməlidir. Hialouron turşusu təbii bioloji maddə olduğundan xəstələrdə əks təsirlərin yaranma ehtimalı çox azdır və onun faydalı təsiri çox qısa müddətdə baş verir.

Hialouron turşusu oynaq qığırdaqlarında və oynaq mayesində olan xüsusi zülaldır və oynağın yağlanmasını təmin edir. Əhənglənmə prosesi zamanı oynaqda miqdar azaldığı üçün zamanla qığırdaq itkisi, sümüklərdə sürtünmə, ağrı və hərəkət məhdudiyyəti inkişaf edir. Ağızdan sorulması qeyri-kafi olduğundan kalsifikasiyalarda intraartikulyar hialouron turşusu yeridilməsi məsləhət görülür.

Hialouron turşusu hansı oynaqlara tətbiq oluna bilər?

İlk və ən çox istifadə edilən oynaq diz eklemidir. Bunun xaricində çənə, çiyin, bud, sakroiliak oynaq (onurğa ilə çanaq arasında oynaq), əl-topuq, 1-ci karpometakarpal oynaq (əlin baş barmağının dibindəki birləşmə) və dirsək.

Hialouron turşusu nə vaxt və hansı xəstələrə tətbiq edilməlidir?

Hialouron turşusu inyeksiyası xüsusilə yüngül və orta dərəcədə əhənglənmə olan xəstələrə, dərman və digər müalicə üsullarına baxmayaraq simptomları davam edən xəstələrə, çoxlu dərman qəbul edən və ya mədə qanaxma riski olan xəstələrə, böyrək xəstəliyi və digər əlavə xəstəlikləri olan xəstələrə tövsiyə olunur. Bundan əlavə, yüksək səviyyəli diz kalsifikasiyası olan xəstələrdə hialouron turşusu inyeksiyasının total diz protezinə keçməsini gecikdirə biləcəyi irəli sürülsə də, bu mövzuda keyfiyyətli araşdırmalara ehtiyac var.

Hialouron Turşusu inyeksiyası Nə qədər Effektivdir?

Hialouron turşusu ilə klinik bərpa müddəti 6-12 aydır. Bu təsir xaricdən verilən hialouron turşusu xəstənin öz hialouron turşusu istehsalını stimullaşdırdıqda mümkündür.

Hialouron turşusu inyeksiyasının arzuolunmaz əks təsirləri hansılardır?

Hialouron turşusu inyeksiyası ümumiyyətlə təhlükəsiz bir təcrübədir və yan təsirlər olduqca nadir və müvəqqətidir. Bununla belə, bəzi xəstələrdə oynaqda şişlik və ağrı kimi yan təsirlər ola bilər.

Heç bir ağrı bizim qədər güclü deyil!

Qəbula yazılmaq üçün zəhmət olmasa, formu doldurun

QƏBULA YAZIL