Xidmətlər

Xroniki bel ağrıları

Bel ağrıları nədir?

Aşağı bel ağrısı nədir? Necə formalaşır?

Bel ağrısının ümumi səbəbləri


Bel ağrısı inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə əlilliyin ən mühüm səbəblərindən biri kimi tanınır. Müəyyən edilmişdir ki, bütün dünya əhalisinin 70% - 90% -i həyatlarının müəyyən bir dövründə bel ağrısından əziyyət çəkir.

Bel ağrısı bütün yaş qruplarında 20-30% tezliyə malikdir və ağrı ən çox 40-50 yaş qrupunda müşahidə olunur. Bu sindrom inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə xroniki xəstəliklərin müalicəsi baxımından ürək xəstəliklərindən sonra ikinci, cərrahi yolla müalicə olunan xəstəliklər arasında isə beşinci sıradadır.

Bel ağrıları xüsusilə sənaye sektorunda və işçi cəmiyyətində ortaya çıxır. Ağrı, diaqnoz, müalicə və kompensasiya səbəbindən itirilmiş iş günlərinin və əməyin ümumi dəyəri ABŞ kimi ölkələrdə ildə 16-20 milyard dollara çatır. Bütün bu ciddi məlumatlara baxmayaraq mexaniki bel ağrısı, şiş, infeksiya, revmatik xəstəliklər kimi səbəblərdən qaynaqlanan bel ağrıları mahiyyət etibarilə xoşxassəli bir sindromdur. Bel ağrısı olanların 70-85%-i ilk kəskin hücumdan sonra heç bir müalicəyə ehtiyac olmadan sağalır.

Digər tərəfdən, kəskin bel ağrısı olanların 38% -i bir il ərzində ikinci bir hücum yaşayır .Burada vacib olan bel ağrısının ilk kəskin hücumundan qorunmaqdır və eyni dərəcədə vacibdir ki, ilk hücumu keçirənlər ikincinin qarşısını almağı öyrənsinlər. Çünki təkrarlanan ağrı sonda xroniki olur və xəstəlik xroniki ağrının bütün əlamətlərini göstərən bel zədəsinə çevrilir.

Aşağı bel ağrısı nədir? Necə formalaşır?

Onurğanın ümumi görünüşü

Onurğanız vertebra adlanan 33 sümükdən ibarətdir. O, kəllə sümüyünün kökündən quyruq sümüyünə qədər uzanır. Baş və bədəni dəstəkləmək üçün bir silindr halına gəlir. Əzələlər, bağlar və digər toxumalarla əhatə olunmuşdur. Hər bir fəqərənin içində bir dəlik var. Bu dəliklər birləşərək silindr əmələ gətirir və onurğa beyni bu silindrdən keçir. Sürtünmənin qarşısını almaq və hərəkətliliyi təmin etmək üçün hər bir fəqərə arasında disk adlanan yumşaq yastıqlar var. Bel yırtığı və ya boyun yırtığı bu yastıqların sürüşməsi və ya yırtılması nəticəsində yaranır.

Boyun nahiyəsində 7 fəqərə var. Bu fəqərələr döş qəfəsi ilə baş arasında tarazlığı təmin edir.

Torakal bölgədə 12 fəqərə var. Bu fəqərələr bel və baş arasında tarazlığı təmin edir. Qabırğa və əzələlər bu fəqərələrlə birləşərək qabırğa qəfəsini əmələ gətirir.

Bel nahiyəsində 5 fəqərə var. Bədənin ən güclü və ən sərt fəqərələri bu bölgədədir. Bel nahiyəsinin əzələləri və fəqərələr arasındakı bağlar bel fəqərələrinə bağlanır.

Bel fəqərələrinin altında çanaq və quyruq sümüyü var.

Bel ağrısı adətən fəqərəni normal vəziyyətdə saxlayan bir bağın və ya əzələnin uzanması ilə əlaqədardır. Bu əzələlər və bağlar zəiflədikdə, onurğa öz bütövlüyünü itirir, nəticədə ağrı olur. Sinirlər onurğa beynindən bütün bədənə yayıldığı üçün bel problemləri bədənin demək olar ki, hər yerində ağrı və zəifliyə səbəb ola bilər.

Bel ağrısı, ağırlıq qaldırmağı və ağır əşyaları daşımağı tələb edən işinizdən və ya uzun müddət ayaq üstə dayanmaqdan, irəli əyilməkdən və ya oturmaqdan qaynaqlana bilər. Bu, yıxılma və ya qeyri-adi ağır idmanla əlaqədar ola bilər.Bəzi insanlarda baş ağrısına səbəb olan gərginlik və stress bel ağrılarına da səbəb ola bilər. Hətta şiddətli öskürmə və asqırma da bel ağrılarına səbəb ola bilər.Artıq çəkili insanlarda bel nahiyəsində yükün artması səbəbindən bel ağrıları yarana bilər. Bel ağrıları bir infeksiya və ya immun sistemi problemi səbəbiylə kürəkdəki əzələlərin, oynaqların, sümüklərin və birləşdirici toxumaların zədələnməsi səbəbindən meydana gələ bilər.Oynaq xəstəlikləri bel ağrısına səbəb ola bilər. Sidik kisəsi və ya bağırsaq nəzarətinin itirilməsi ilə müşayiət olunan bel ağrısı, ayaqların hərəkətində çətinlik və ya ayaqlarda uyuşma onurğa beyninin və sinirlərin zədələnməsinin əlaməti ola bilər və təcili müalicə tələb edir.

Bel ağrısının ümumi səbəbləri

Ümumi bel ağrıları aşağıdakı kimi təsnif edilə bilər:

1. Beldə fəqərəarası disk yırtığı

2. Diskin pisləşməsi, degenerativ disk xəstəliyi

3. Onurğa kanalının daralması-dar kanal, onurğa stenozu

4. Siyatik-priformis əzələsi ilə siyatik sinirin sıxılması-

5. Fəqərə-üz xəstəliyi ilə əmələ gələn oynaqların kalsifikasiyası-

6. Uğursuz bel əməliyyatı sonrası yaranan ağrılar

7. Sakroiliak birgə xəstəliyi

8. Bel əzələlərindən qaynaqlanan ağrı

9. Onurğa beyni zədələri

10. Disk iltihabı-diskit

Heç bir ağrı bizim qədər güclü deyil!

Qəbula yazılmaq üçün zəhmət olmasa, formu doldurun

QƏBULA YAZIL